Wstępna konsultacja o wartości 150zł teraz w cenie 0zł !
Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły spotkania w ciągu 24h!

Oferta

Coaching Indywidualny

Coaching indywidualny

Coaching

– to, mówiąc najkrócej i najprościej, sposób wsparcia klienta!

W czym? W dochodzeniu do wyznaczonego przez niego celu. Czasami coach jest już pomocny przy samym definiowaniu celu, gdy klient czuje potrzebę zmiany albo dyskomfort aktualnej sytuacji, ale może nie mieć jasności, czego dokładnie pragnie, i do jakiego celu chce dążyć!

Coach

prowadzi i wspiera osobę klienta w jej rozwoju, pomaga dostrzec i aktywizować jej zdolności i potencjały, zmienić ograniczające ją przekonania, uwierzyć w siebie i swoje możliwości. W całym procesie coachingowym klient uczy się brać odpowiedzialność za swoje działania i dążenia, podejmować trafniejsze decyzje i lepiej korzystać ze swoich zasobów.

Jak to się odbywa? Proces coachingowy składa się z dwóch istotnych elementów:

  1. z sesji coachingowych, czyli spotkań z coachem, których fundamentem jest rozmowa (ze strony coacha to przede wszystkim aktywne słuchanie, stawianie pytań oraz dawanie informacji zwrotnej itp.), która skoncentrowana jest całkowicie na kliencie, jego sytuacji, jego potrzebach i jego celu;
  2. z konkretnego działania klienta pomiędzy sesjami według wypracowanego na sesji wspólnie z coachem planu.

Suma tych dwóch komponentów prowadzi do realnej i chcianej zmiany w życiu klienta.

Czas trwania procesu coachingowego, ilość i częstotliwość sesji, wysokość i forma wynagrodzenia coacha oraz wiele innych ważnych elementów są ustalane i wyjaśniane na pierwszym spotkaniu z coachem (w moim przypadku jest to 45-minutowa gratisowa konsultacja).

Kompas Kariery

Kompas Kariery

Program rozwojowo-szkoleniowy, który służy wyznaczaniu drogi zawodowej zgodnej z indywidualnym profilem osobowościowym, czyli w zgodzie z

  • z tym, kim jesteś
  • z talentami, które posiadasz
  • z zainteresowaniami, które cię napędzają
  • z wartościami, w które wierzysz.

W odróżnieniu od doradztwa zawodowego Kompas Kariery uczy umiejętności samodzielnego wybierania kierunku kariery.

Przebieg programu

Etap 1 - Rozmowa orientacyjna z trenerem

Etap 2 - Wykonanie testu on-line (Career Direct)

Etap 3 - Szkolenie z umiejętności dokonywania wyboru ścieżki kariery (i/lub ścieżki edukacji)

Podstawą szkolenia  z trenerem są wyniki twojego testu Career Direct.

Na tym etapie (przy pełnym wsparciu trenera!):

Etap 4 - Określenie celów kariery i przygotowanie Planu Działania

Na tym etapie przy wykorzystaniu udostępnionych pomocy onlineowych:

Poznaj lepiej siebie… Odkryj pasujące do ciebie zawody… Wybierz kształcenie/pracę w zgodzie ze sobą!

Przeczytaj więcej na temat kompasu kariery »

Warsztaty rozwojowe dla Kobiet

Warsztaty dla kobiet

To krótkie (przeważnie 2-3 godzinne) otwarte spotkanie rozwojowe poświęcone konkretnej tematyce, w którym może wziąć udział każda chętna i zainteresowana danym zagadnieniem kobieta.

W czasie warsztatu uczestniczki otrzymują pewną konieczną porcję wiedzy dotyczącej poruszanej kwestii, jak i całą paletę różnych ćwiczeń i zadań, które pomagają pozyskaną wiedzę przełożyć na własne życie.

Ponadto jest tu też przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami, odkryciami bądź wątpliwościami, zgodnie z wolą i otwartością każdej uczestniczki warsztatu, w pełnej wolności i życzliwości.

A wszystko to ma na celu wzajemne ubogacenie, umocnienie i inspirowanie do większego rozwoju!

 

Wybrane tematy warsztatów:

W Kobiecym Kręgu

W kobiecym kręgu

…to spotkania dla kobiet, z kobietami i o kobietach (choć nie tylko) w przyjaznej, pełnej ciepła i wzajemnego szacunku przestrzeni, by zrobić coś dobrego i życiodajnego dla siebie samej i dla swojego rozwoju.

Każda z nas jest wyjątkowa, niepowtarzalna, piękna i obficie obdarowana. Chcemy zatem czerpać wzajemnie od siebie, być wsparciem, dzielić się sobą, dawać i przyjmować, wzajemnie się sobą cieszyć i ubogacać.

W czasie naszych comiesięcznych spotkań odkrywamy swoje potencjały i silne strony, wzmacniamy  motywację, przyglądamy się marzeniom i pragnieniom serca, naszym misjom życiowym, poszukujemy równowagi życiowej, uczymy się języka serca i wiele, wiele innych…   A nade wszystko cieszymy się swoją kobiecością. Zapraszamy!

 

Adres

Joanna Mazurek Personal Coach
ul. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, woj. lubuskie, Polska

Telefon

+48 530 430 183